sak irzam

bir bulut oldum

saçlarımdan yağmur, 

karlardan taç oldum başlara

bir ___ oldum

geceye gündüz, gündüze hayal uykusu kimine

bu sayıda lodos oldum

kelimeler sudan sebeplerle çağladı efil efil.

avuç içlerinde battaniye keyfi oldum,

alın-yazılarında okunsun diye.

 

kelimeler oldum, sordum durdum.

elim doldu, aklımı yoğurdum.

maya oldum nehre çalındım

kafiye oldum, kış geldi diye.

kim oldum, oldum. oldum renklerden en sevdiğini.

olup da göremediğin bir renk kalmış meğer.

bir sen oldum. bir siz.

 

 

ya-sakla samanı, ki erişilmez bir raftan düşebilsin, ya da bırak zamanı bir başkasına. 

 

bul ut id im, gez i yordu m.

zam an   ol dum a  kıy  ordum.

saman iken, yasak doldum.

zamirlerde yasaklanıp, tepetaklak görsel yoldum.

 

güldüm, soldum

komşuya sordum.

thanks for what i’ll be breathing,

what you exhale.

tetikleyen

“If you want to learn to **** better, you should start with a friend who you ****,”

Nikka – age 6

two words asterixed in companion to how ugly (y)our minds can get

but not a childs. as she can describe that naive.

   (( æ  )) Arvo Pärt – Für Alina, for piano