I always faked my smile

“The gods of the city have called my name
It means more to them than it means to me somehow
I left my body
I left my fate
But is so hard to keep away now”

sonra paketten kalan sigaralardan bir tanesini aldım. amma da çoklar mış tı lar. gibi gelmişlerdi sigaralar. gün. yine çıkacak dağın eteğinin üst köşelerinden. gün. yine son sigaralardan birine yanacak güneş. gün, eşsiz bir gündüz yaşatacak.

sonra. paketten. kalan sigara. bir tane. amma da çoklar. gibi sigara. dün. yine bugün.  yine eteğinde ziller olmayan düşünce eşi. eşi düşünce işi deşince. son sigara yine. değişilmiş bir sessizlik size sunduğum harf öbekleri. alışa gelemediğiniz üzre. sustum geceniz boyunca. gündüzümün günahı boynunuza.

Leave a Reply